ข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบบรรจุครูผู้ช่วยมาแล้ว

นี่แค่ตัวอย่างข้อสอบที่เคยออกสอบบรรจุมาแล้ว นำมาให้ดูเล็กน้อยๆ ครับ พบการข้อสอบเก่าและการเกร็งข้อสอบอีกมากมาย     แบบเน้น ตรงๆ แบบสรุปครบเนื้อหา เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบอ่านเนื้อหาเยอะเราสรุปให้ท่านแล้ว

1.การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาภาคบังคับ มีกี่ปี แบ่งออกเป็นกี่ช่วงชั้น (4 ช่วงชั้น ชั้นละ 3 ปี , 1 : ป.1 – ป.3, 2 : ป.4 – ป.6, 3 : ม.1 – ม.3, 4 : ม.4 – ม.6)
2.สาระการเรียนรู้ เช่น ข้อใดไม่ใช้สาระการเรียนรู้ (มีทั้งหมด 8 สาระการเรียนรู้ 1.
3.แนวทฤษฎี ปรัชญา (สารัตถนิยม, นิรันดรนิยม, บูรณาการนิยม, อัตถิภาวนิยม ฯ ) เช่น การสอน……..แบบนี้ สอดคล้องกับแนวปรัชญาใด, โจทย์จะบอกความหมายของปรัชญานั้น และถามว่าเป็นของใคร

4.ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบข้ามวิชา

5. base brain เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใด

6.การเรียนรู้จากการกระทำ (Learning by doing) เป็นของนักจิตวิทยาคนใด

7. บิดาแห่งการแนะแนวคือใคร

8. วิเคราะห์ค่าความยากง่าย ความเที่ยง ฯลฯ

9. นักเรียนยกมือบอกว่าไม่เข้าใจ เราจะทำยังไงให้เด็กเข้าใจ

10. โรงเรียนควรใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วเท่าไหร่ในการจัดการเรียนการสอน

11 เว็บของ…………..คือเว็บใด

ข้อสอบเก่าปีก่อนๆๆ

1.มีข้อหนึ่งถามว่า.. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศรษกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง….

2.ถามว่า ไทยได้ลงนามทำเขตการค้าเสรี (free trad) กับประเทศใดบ้าง…

3.ประเทศไทยกำหนดราคาน้ำมันโดยยึดประเทศใดเป็นเกณฑ์………

4. ข้อใดต่อไปนี้คือการเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

5.ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาติ มีโทษสถานใด +

6.โจทย์ถามว่าข้อใดเขียนผิด+ คำตอบคือ+++++++++ผลัดวันประกันพรุ่ง+++++ ++++++++

7.ข้อใดต่อไปนี้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาติ

8.ถามว่า++++++ใครทำหน้าที่ออกใบอนุญาตวิชาชีพครู

9.ถามเกี่ยวกับ++++++การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร

สนใจปรึกษาเราได้ครับ เพื่ออนาคตของท่าน เราช่วยคุณได้ ข้อสอบส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้ เราจัดให้เต็มๆ เน้นๆใกล้เคียงกันทุกปีที่มีการสอบ

ผู้เชี่ยวชาญในสนามสอบครูผู้ช่วย มาหลายสนามสอบแล้ว

แนวข้อสอบเก่า ๆ โปรดใช้วิจารณาญาณ บางเรื่องหายกเลิกไปแล้วจากแหล่งอื่นๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s