คู่มือครูผู้ช่วย วิชาชีพครู วิชาการศึกษา 190 บาท ฟรีข้อสอบวิชาเอก

แจ้งวันจำหน่ายที่นี่เร็วๆ นี่อยู่ระหว่าง โรงพิมพ์

รูปภาพ

สรุปเนื้อหาตรงประเด็นเจาะลึก ๆ และ ข้อสอบ แบบทดสอบทุกเรื่อง

และข้อสอบที่เคยไปแล้วปีก่อนๆ ใช้สอบครูผู้ช่วย (300 คะแนน)

ยกเว้นวิชาเอก ประกอบด้วย

แถมฟรี  1.ข้อสอบวิชาเอก ! วิชาละ 100-1,000 ข้อ

              2. ข้อสอบวิชารอบรู้ วิชาชีพครู วิชาการศึกษา

                  อื่นอีก 5,000 ข้อ

              3. เอกสารเนื้อหาฯ ด่านล่าง  

              4. เทคนิดการบำรุงสมอง และสร้างความจำ

              5. เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการแก้ง่วง 12 แบบ

*ข้อสอบวิชาเอกมีดังนี้

นโยบาลรัฐบาล

อาเซียนศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการศึกษาในประเทศไทย

เหตุการณ์ปัจจุบัน

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับราชการที่ออกตามเกณฑ์การสอบทุกเรื่อง

วิชาการศึกษา

หลักการสอน หลักสูตรและการสอน

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การจัยการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา

นวัตกรรมและเทคโลยีการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู

สมรรถณะครู   อื่นๆ อีกมากมาย   

เอกสารคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย 

   จัดส่งแบบแรก   หนังสือ 190 + EMS (40.-)  = 230 บ.

จัดส่งแบบสอง   หนังสือ 190 + ลงทะเบียน (20.-) = 210 บ.

โทรแจ้งหลังโอนเงินก่อน แล้วค่อยแจ้งผ่านเว็บ

 แจ้งการชำระเงิน โอนเงิน และที่อยู่จัดส่งคลิกที่นี่

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร/     อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง / ทาง ATM

 

สนใจสั่งซื้อ   ติดต่อ ………..