ตอบคำถามเรื่องการติว ตารางติวสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555

หลักสูตรสรุปความรู้แบบตรงประเด็น

สมัครก่อน บรรจุก่อน…………..

ฟรี ! Free                  ฟรี ! Free

1. เอกสารประกอบ การติว 1 ชุด

2 เทคนิคอ่านหนังสือให้จำได้ อาหาร 1 มื้อ และอาหารว่าง 

3. แนวข้อสอบวิชาเอก อาทิ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคม คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ฯลฯ

4. แนวข้อสอบครูช่วยอื่น 3,000 ข้อ

5. ไฟล์บันทึกเสียงการติว